APJ Metoden

Korta byggtider och trånga byggarbetsplatser är vanligt i dagens byggproduktion. För att klara detta med bibehållen hög kvalitet och en god arbetsmiljö har vi utvecklat ett rationellt sätt att bygga:

Från första spadtaget till och med en färdig stomme i betong.

Lösningen är att samtidigt som markarbetena startat förtillverkar vi vid egen fabrik produktcertifierade betongelement i halvprefab:

  • Hissgropar
  • Skalväggar
  • Fasadelement
  • Plattbärlag
  • Balkongplattor

Betongelementen levereras sedan till arbetsplatsen för montering och kompletterande platsgjutning.

Mest fördelaktigt är när vi får vara med tidigt i projektet och presentera våra förslag till lösningar.

Kontakta oss gärna för mer information!

apj-metoden1
apj-metoden