Stombyggnad

Vi utför hela betongstommar med skalväggar och plattbärlag, trappor, balkongplattor och lätta eller tunga utfackningspartier. Från bottenplan till översta bjälklaget. I vissa fall får vi också lägga in platsgjutna delar. Allt är möjligt!

Kontakta oss gärna för mer information!

apj-stambyggnad apj-stambyggnad2